В ДонНТУ-переселенці захистили докторську дисертацію

- Реклама -
На засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.02 Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), який з осені 2014-го перебрався з окупованого Донецька в Красноармійськ (тепер – Покровськ), пройшов захист дисертації Андрія Нікіфорова на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.02 на тему: «Розвиток теорії та методів захисту та управління розподільних електричних мереж смарт-грид».
Захист дисертації тривав більше трьох годин та включав у себе традиційні для даного заходу елементи: безпосередньо короткий огляд роботи, відповіді на запитання, виступи наукових опонентів дисертанта, заслуховування зовнішніх рецензій і таємне голосування.
Склад вченої ради відзначив, що в дисертації Андрія Петровича вирішено важливу науково-технічну проблему — підвищення ефективності функціонування розподільних мереж смарт-грид напругою 6–35 кВ на основі розвитку теорії та методів їх захисту та управління; її актуальність, обсяг і рівень виконаних досліджень, повнота вирішення наукових і практичних задач, новизна та обґрунтованість отриманих результатів і практичних висновків не викликають сумнівів.
Також вирішили, що сама ж дисертаційна робота відповідає вимогам щодо докторських дисертацій, а її автор (за результатами голосування) заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі та системи.

- Реклама -