В Мирнограді легалізовано 211 робочих місць

За станом на 1 лютого 2018 року кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій міста Мирноград складає 13,2 тисячі осіб, а пенсіонерів, яким виплачується пенсія, — 24,3 тисячі. Навантаження кількості пенсіонерів на одного працюючого складає 2 пенсіонера.
За таких обставин неоформлена зайнятість, виплата заробітної плати менше мінімального рівня призводить до суттєвого недоотримання Пенсійним фондом коштів.
З метою впливу на ситуацію управлінням проводиться відпрацювання відомостей з реєстру застрахованих осіб за усіма можливими критеріями. 
За результатами проведеного моніторингу даних виявляються суб’єкти господарювання з ознаками порушень законодавства про працю, відповідна інформація направляється до Державної фіскальної служби, головного управління Держпраці, до міськвиконкому для заслуховування окремих керівників на засіданнях робочої групи з метою організації заходів щодо усунення порушень та недопущення їх у подальшій роботі. 
На 25 засіданнях міжвідомчої робочої групи у 2017 році заслухано 72 керівника суб’єктів господарювання, в результаті донараховано ЄСВ 18,6 тис.грн., легалізовано 211 робочих місць, до бюджету Пенсійного фонду надійшло 895,1 тис.грн., кількість осіб, яким виплачується заробітна плата менше установленого законодавством рівня, зменшилась на 163 особи.
Проте, незважаючи на проведену роботу, продовжують мати місце випадки порушень законодавства, що призводить до недоотримання бюджетами різних рівнів передбачених коштів, що в свою чергу негативно впливає на спроможність бюджетів.

- Реклама -