В Мирнограді дуже мало підприємців

- Реклама -

Відділ економіки, аналізу та прогнозування у м. Мирноград (колишній Димитров) зробив звіт по програмі малого та середнього бізнесу за 9 місяців 2016 року.

У місті функціонує 96 малих підприємства, з них 82 – це мікропідприємства, на яких кількість найманих працівників складає 439 осіб. Станом на 01.10.2016 року по даним реєстраційної служби в місті зареєстровано 634 юридичні особи та 1 124 фізичних осіб-підприємців. Це складає взагалі 4,5% працездатного населення міста.

Перераховано до бюджету єдиного податку – 5 790,6 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року в міський бюджет від суб’єктів малого бізнесу 17 268,1 тис. грн., що дорівнює 19,6 % від суми власних надходжень.

В ІІІ кварталі 2016 року в оренду передано 1 нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 37,8 м.кв.

Всього станом на 01.10.2016 в оренді знаходиться комунальне майно (будівлі та приміщення) по договорах, укладених в попередні роки, а саме: з фізичними та юридичними особами — підприємцями на площі 1977,17 м.кв. та з державними і комунальними установами на площі 4724,1 м.кв. Також наявні пустуючі вбудовані приміщення в кількості 2 од. на загальній площі 70,0 м.кв. та будівля колишнього кінотеатру на площі 1800,00 м.кв.

За 9 місяців 2016 року за результатами конкурсу проведено продаж будівлі торгівельного кіоску, розташованої за адресою м. Мирноград, вул. Соборна, 22 «в», площею 5,2 м.кв., вартістю 87,0 тис. грн. Розпочата процедура оцінки по нежитловій будівлі, розташованій за адресою вул. Соборна, 24.

Згідно Програми соціально-економічного розвитку міста по розділу «Торгівля і рес-торанне господарство» заплановано роздрібний товарообіг на суму 416 575,0 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року відкрито 2 магазини, 1 підприємство побутового обслуговування. Внаслідок розширення торговельної мережі створено додатково 4 робочих місця. Отримано додаткового товарообігу на суму 430,0 тис. грн. Загальний товарообіг, за операти-вними даними становить 335,2 млн. грн. Роздрібний товарообіг на душу населення склав 6 717,1 грн.

За попередніми даними рівень заробітної плати залишається на такому рівні: серед-ньомісячна заробітна плата працівників оптової роздрібної торгівлі – 1 800,0 грн., ресторан-ного господарства – 1 550,0 грн.

Обсяг побутових послуг юридичних та фізичних осіб за 9 місяців 2016 року складає за оперативними даними 2 255,0 тис. грн. (в тому числі юридичні особи – 125,0 тис. грн., фізичні особи – 2 130,0 тис. грн.), відрахування до бюджету 0,9 тис. грн., додатковий обсяг по-слуг – 31,0 тис. грн. Створено додатково 2 робочих місця.

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах побутового обслуговування складає 1600,0 грн.

У підтримку вітчизняних товаровиробників на базі підприємств торгівлі у звітному періоді проведено 5 виставок – продажу продуктів харчування, вироблених на підприємствах і господарствах Донецької області. Проведено 39 ярмарок з продажу товарів народного спо-живання і сільськогосподарської продукції, у тому числі ярмарок вихідного дня. Товарообіг від цих заходів склав 336,4тис. грн.

До обслуговування житлово-комунального господарства залучено два підприємства приватної форми власності: ПП «Домінант-сервіс», ПП «ПЖФ Гарант-сервіс» які обслугову-ють 385,0 тис.кв. м.

За звітний період проведено 75 семінарів «Як розпочати свій бізнес?» — 764 особи, з них: жінки – 304 особи, молодь – 288 осіб, безробітні 657 осіб.

На базі Центральної міської бібліотеки проведено 2 тренінги на тему: «Відкриття власної справи» для безробітних та осіб внутрішньо перемішених (прийняло участь 27 осіб). На 7 семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи» прийшло 108 безробітних.

За звітний період в Мирнограді міським відділом освіти та центральною міською лікарнею залучено 167 суб’єктів малого бізнесу для виконання робіт та послуг за державні кошти на суму 3 800,0 тис. грн.

Управлінням ПФУ в м.Мирноград проведено 22 зустрічі в трудових колективах, на яких були присутні 3974 осіб.

- Реклама -