Мирноград шукає Гімн

Відділ культури Мирноградської міської ради повідомив положення про проведення конкурсу на написання проекту Гімну міста Мирноград (колишній Димитров).

I. Загальні положення

1. Відкритий конкурс на написання проекту Гімну міста Мирнограда проводиться з метою створення Гімну міста Мирнограда та виявлення і популяризації творчого потенціалу громадян України .

2. Організатором конкурсу є Мирноградська міська рада.

3. Визначення переможця міського відкритого конкурсу на написання проекту Гімну міста Мирнограда проводить журі, затверджене рішенням Мирноградської міської ради.

4. Кращі проекти Гімну мають бути внесені на розгляд розширеної громадської ради та пленарного засідання сесії Мирноградської міської ради після закінчення терміну проведення конкурсу.

5. Затверджений проект, який переміг у конкурсі стає власністю Мирноградської територіальної громади.

II. Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 15 квітня 2017 року по 5 червня 2017 року.

1. У конкурсі беруть участь автори незалежно від професійного рівня, віку та громадянства, які надають до комісії власний твір.

2. Готові Проекти Гімну (текст+музика) подаються до Відділу культури Мирноградської міської ради в термін до 1 червня 2017 року за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Дарко 2 , (тел. 095-57-59-84).

3. Відділ культури Мирноградської міської ради, отримавши проекти Гімну, передає їх комісії.

4. Проекти Гімну, надані після зазначеного терміну, до участі в конкурсі не допускаються.

5. На розгляд комісії авторами (чи автором) проекту Гімну подаються:

— анкета-заява;

— копія паспорта та ідентифікаційний код авторів (чи автора);

— кольорова фотографія (10 х 15) авторів (чи автора);

— нотний, текстовий матеріал проекту Гімну та, в разі наявності, фонограму(+) твору записану на електронному носії.

6. Автори репрезентують на конкурс тільки один твір державною мовою.

7. Проект Гімну, що подається на конкурс, оцінюється за наступними критеріями:

— дотримання тематики твору (патріотична спрямованість, почуття любові до рідного краю і громадянського обов'язку тощо. Текст повинен оспівувати і возвеличувати місто Мирноград, відображувати історичні, культурні традиції і досягнення міста.);

— високий художній рівень музики та віршів;

— твір повинен бути невеликий за об’ємом, носити урочистий характер, мелодія легко запам’ятовуватись.

— музичний матеріал включно з аранжуванням

8. У разі невідповідності проекту Гімну умовам конкурсу комісія має право зняти його з розгляду.

9. Всі проекти Гімну, що надаються на розгляд комісії, не рецензуються та авторам не повертаються.

III. Фінансові умови проведення конкурсу

1. Пересилання проекту Гімну на адресу Відділу культури Мирноградської міської ради здійснюється за рахунок відправника.

2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, внесків підприємств, організацій, доброчинних внесків окремих осіб та інших джерел і надходжень, не заборонених чинним законодавством .

4. Призовий фонд за проект-переможець складає 32 000 гривень (8 000 грн. – за текстовий матеріал, 25 000 грн. – за музичний матеріал з аранжуванням)

IV. Комісія конкурсу

1. Основною формою роботи комісії є засідання.

2. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку коли при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

4. Рішення комісії оформляється протоколом який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання комісії.

5. Комісія протягом 5 робочих днів від дати оформлення протоколу надає його до Виконавчого комітету Мирноградської міської ради для підготовки проекту рішення про затвердження Гімну міста Мирнограда та Положення про його використання.

Анкета-заява

для участі в відкритому конкурсі на написання проекту Гімну міста Мирнограда

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________________________________

Дата народження _________________

Адреса ___________________________________________________________________

Освіта ___________________________________________________________________

Місце роботи ___________________________________________________________________

Телефон ________________________

Електронна адреса ______________________________________

Я погоджуюсь з умовами конкурсу . Подаю для участі в конкурсі свій власний твір __________________________________________________________________________

(назва твору)

Я______________________________________________ надаю право на зберігання,

обробку та публікацію моєї персональної інформації в цілях , передбачених Умовами

конкурсу.

Дата «______» ___________2017 р Підпис 

- Реклама -