Як в Україні продати житло, яким володіє неповнолітній?

Згідно з положеннями частини 3 статті 17 Закону України «Про охорону дитинства» БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, НЕ МАЮТЬ ПРАВА БЕЗ ДОЗВОЛУ ОРГАНІВ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ, наданого відповідно до Закону:
-укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації;
-відмовлятися від належних дитині майнових прав;
-здійснювати поділ, обмін, відчуження житла;
-зобов’язуватися від імені дитини порукою;
-видавати письмові зобов’язання.

Органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла (частина 3 статті 18 Закону України «Про охорону дитинства»).

Відповідно до частини 4 статті 177 Сімейного кодексу України дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування ПІСЛЯ ПЕРЕВІРКИ, що проводиться протягом одного місяця.

Лише в разі гарантування збереження права дитини на житло відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, дозвіл оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей.

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ органом опіки і піклування у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна наведено в частині 5 статті 177 Сімейного кодексу України:
-мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав;
-судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав;
-до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав;
-особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;
-між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;
-між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);
-вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

- Реклама -