ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД ОДИНОКИМ ОСОБАМ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 80 РІЧНОГО ВІКУ

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ:
-досягнення особою 80-річного віку;
-особа є одинокою, тобто не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати (відповідно до статті 202, 266 Сімейного Кодексу України повнолітні дочка, син, внуки, правнуки зобов’язані утримувати батьків, бабу, діда, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги);
-особа, яка потребує догляду, одержує пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
-наявність висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу постійного стороннього догляду за особою.

Допомога на догляд призначається з дня звернення, але не раніше досягнення 80-річного віку на період призначення пенсії. Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням, замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.

Призначення і виплата державної допомоги на догляд здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
Заява з необхідними документами приймається уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ:
-заява, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики. Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
-декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (інформація про склад сім’ї зазначається в декларації);
-висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу постійного стороннього догляду.

РОЗМІР ДОПОМОГИ
Розмір допомоги складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність : з 01.07.2022 року – 810,80 грн щомісячно.

- Реклама -