Як Пенсійний фонд в Покровському регіоні бореться з корупцією

- Реклама -

Покровським (Красноармійським) об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України протягом 2016 року проведена робота, спрямована на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків в діяльності управління, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Як повідомили в управлінні, пріоритетним напрямом роботи протягом року — проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо основних положень антикорупційного законодавства та попередження можливих правопорушень, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання.

На стендах управління розміщено Кодекс державного службовця та Попередження про спеціальні обмеження, встановлені чинними Законами України щодо прийняття на державну службу та її проходження. Ведеться дієвий контроль за цільовим використанням коштів, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені порушення.

На веб-сайті управління, на сайті Покровської міської ради, сторінці соціальної мережі Facebook розміщена інформація про телефон довіри з питань протидії корупції. Встановлена «антикорупційна скринька» для повідомлень про неправомірні дії працівників (повідомлень не надходило).

Протягом року питання запобігання корупції розглядалися на апаратних нарадах 14 раз , проведено 10 технічних навчань зі спеціалістами управління. Проведені внутрішні навчання зі службовцями управління на теми: «Основні аспекти Закону України «Про запобігання корупції», «Правила етичної поведінки державного службовця та сумлінне виконання своїх службових обов’язків», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави», «Нові законодавчі вимоги щодо забезпечення доброчесної поведінки», «Електронне декларування 2016-2017». Здійснено низку практичних заходів щодо поліпшення стану справ з питань попередження корупційних проявів серед державних службовців управління: всім державним службовцям надані роз'яснення на поставлені питання стосовно внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особливу увагу державних службовців приділено основним принципам запобігання і протидії корупції, обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеженням щодо використання службового становища, обмеженням (забороні) в одержанні подарунків у зв'язку з виконанням ними функцій держави, обмеженням щодо роботи близьких осіб та урегулюванням конфлікту інтересів.

В управлінні відповідно до вимог антикорупційного законодавства забезпечено відкритість у роботі з кадрами при заміщенні вакантних посад. З особами, які претендують на заміщення вакантних посад державних службовців в управлінні, проводяться співбесіди по роз’ясненню вимог Законів України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та Етичних правил поведінки державного службовця щодо встановлених ними обмежень, а також відповідальності за їх порушення під час вступу на державну службу та її проходження.

Для забезпечення прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави , перевірено своєчасність подання, правильність та повноту заповнення 133 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Проведена робота по поданню та оприлюдненню електронних декларацій на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції службовцями категорії «Б» в кількості 20 осіб . Протягом року організовано проведення перевірки згідно Закону України «Про очищення влади» відомостей щодо 13 осіб, які претендували на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Обставин , які перешкоджали зайняттю передбачених посад, не виявлено.

Всі державні службовці особисто попереджені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень особисто під підпис, а також про те, що всі відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень заносяться до Єдиного реєстру. Забезпечується контроль за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти.

Управління зареєстровано в електронній системі публічних закупівель. Робота управління у сфері запобігання та виявлення корупції, основні розділи Закону та Правила етичної поведінки державних службовців транслюється по телевізійному моніторі, встановленому в управлінні, у вигляді слайд-презентації. Щокварталу здійснюється аналіз надходжень звернень юридичних та фізичних осіб по фактам корупції. Порушень не виявлено.

За результатами проведеної роботи у 2016 році в управлінні не виявлено конфлікту інтересів та фактів, які б свідчили про вчинення корупційних правопорушень.

- Реклама -