В Мирнограді шукають перевізників

Виконавчий комітет Мирноградської міської ради повідомив про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
З метою вдосконалення пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування в м. Мирноград, розвитку конкуренції та обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, відповідно до рішення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради від 18.10.2017 № 344 «Про утворення конкурсного комітету з визнання підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу» (для ознайомлення: вищевказане рішення опубліковано на офіційному сайті Мирноградської міської ради http://dimitrov-rada.gov.ua), оголошується конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, яке залучається Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Мирноград.
У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», а також Умовам проведення цього конкурсу.
Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
У конкурсі на визначення робочого органу можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:
— має фахівців з відповідною профільною освітою (можуть визначати категорію транспортних засобів, їх технічні та екологічні характеристики, досконально володіють нормативно-правовими актами у сфері пасажирських автомобільних перевезень) та досвід роботи не менш трьох років з питань організації пасажирських автомобільних перевезень;
— має у власності або у тимчасовому користуванні на законних підставах приміщення для персоналу та для забезпечення проведення конкурсів, що знаходиться на території міста Мирноград;
— має у власності або у тимчасовому користуванні на законних підставах необхідне матеріально-технічне забезпечення, комп’ютерну техніку, у тому числі принтери, сканери, копіювальну техніку, проектор тощо;
— здатний забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів, а також матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються підприємства (організації), що:
— надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з автомобільних перевезень;
— мають досвід роботи менше трьох років з питань організації пасажирських автомобільних перевезень;
— перебувають в процесі припинення юридичної особи, визнані банкрутом або до яких порушено справу про банкрутство;
— подали для участі у конкурсі на визначення робочого органу документи не в повному обсязі, оформлені не належним чином або такі, що містить неправдиву інформацію;
— представляють інтереси окремих перевізників.
Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою конкурсного комітету найбільш відповідає умовам конкурсу на визначення робочого органу.
Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів від загальногоскладу. В разі рівного розподілу голосів, голос голови конкурсного комітету (заступника голови) є ухвальним.
Рішення щодо переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом в день проведення конкурсу, про що протягом 5 днів складається відповідний протокол, який підписує голова та секретар конкурсного комітету, і подається Організатору. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням Виконавчого комітету Мирноградської міської ради потягом не більш як 30 днів з дня проведення конкурсу.
У строк не пізніше ніж 5 робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу, строком не більш як на три роки.
У разі відсутності претендентів на здійснення функцій Робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування самостійно протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочогооргану.
Робочий орган організовує забезпечення і підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування міста Мирноград на підставі рішення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Мирноград.
Спори, або неврегульовані сторонами питання при проведенні конкурсу на визначення Робочого органу вирішуються в установленому законодавством порядку.
Перелік документів, що подаються претендентами для участі в конкурсі:
1) заява на участь у конкурсі;
2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців; копія установчих документів (статут тощо);
3) копія договору оренди чи документ, що підтверджує право власності на приміщення, де розташований офіс претендента;
4) копії документів, що підтверджують наявність у претендента офісної техніки для виконання функцій робочого органу;
5) копія затвердженого штатного розпису;
6) довідка органу фіскальної служби про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
7) документи (копії дипломів), що підтверджують наявність у штатних працівників кваліфікації у галузі пасажирського автомобільного транспорту та досвід роботи не менш трьох років за фахом (копії трудових книжок або наказів про прийом на роботу або трудові угоди, посадові інструкції).
Всі вище перераховані документи завіряються печаткою підприємства та підписуються відповідальною особою підприємства, прошиваються, нумеруються та додаються до супровідного листа, адресованого Виконавчому комітету Мирноградської міської ради.
Документи, що надійшли після встановленого строку, або подані не в повному обсязі, не розглядаються і повертаються претендентам.
Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити протягом двох днів танадати документи повторно, але не пізніше, кінцевого строку подачі документів претендентами для участі в конкурсі.
Претендент має право надавати роз’яснення щодо запропонованих ним конкурсних пропозицій, підтвердженихдокументально.
Подані на конкурс документи реєструються у журналі обліку.
Кінцевий строк подачі документів претендентами для участі вконкурсі: до 27 листопада 2017 року.
Документи приймаються за адресою: вул. Центральна, буд. 9, каб. 31 (сектор юридичного забезпечення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради), м. Мирноград, Донецька обл., з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 17.00 год.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 28 листопада 2017 року о 14.00 годині у залі засідань Виконавчого комітету Мирноградської міської ради (вул. Центральна, буд. 9 (ІІ поверх) м. Мирноград, Донецька обл.).
Телефон для довідок: (06239) 6-11-22, (06239) 6-31-30.

- Реклама -