ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА ДИТИНУ НЕ Є АЛІМЕНТАМИ

Крім звичайних аліментів, законодавство України покладає обов’язок на батьків нести додаткові витрати на дитину (стаття 185 СК України).

Це витрати, викликані особливими обставинами, наприклад, розвитком здібностей дитини; хворобою, каліцтвом та інші. Цей ПЕРЕЛІК НЕ Є ВИЧЕРПНИМ і встановлюється індивідуально у кожному конкретному випадку. Сюди входять усі потреби дитини, які не покриваються аліментами на її утримання.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення: разово; періодично; постійно.

Розмір додаткових витрат на дитину повинен визначатись у твердій грошовій сумі, залежно від передбачуваних або фактично понесених витрат на дитину. Враховується матеріальне та сімейне становище батьків та інші інтереси й обставини, що мають істотне значення. Якщо матеріальне становище батьків не дозволяє забезпечити повну оплату додаткових витрат, вони можуть бути компенсовані частково.

Форми участі батьків у додаткових витратах на дитину:
укладення угоди батьків про оплату додаткових витрат на дитину (якщо розмір додаткових витрат на дитину перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (більше ніж 340 грн.). Угода укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується;
у разі спору між батьками розмір участі одного з батьків у додаткових витратах визначається за рішенням суду.

Позивачу слід обов’язково надати докази, на яких ґрунтуються його позовні вимоги:
документи, які свідчать про витрати на придбання спеціальних інструментів, призначених для розвитку здібностей дитини (наприклад, музичного інструменту або спортивного спорядження);
витрати на навчання дитини у платному навчальному закладі, на заняття у музичних, мистецьких або спортивних закладах, на додаткові заняття;
висновки МСЕК, довідки медичних закладів та інші документи, що підтверджують відповідний стан здоров’я дитини (хвороба, каліцтво), і свідчать про необхідність додаткових витрат на лікування (на придбання ліків, спеціальний медичний догляд, санаторно-курортне лікування).

Розмір додаткових витрат на дитину повинен обґрунтовуватись відповідними документами.

Важливо! Позивачі у справах про оплату додаткових витрат на дитину звільняються від сплати судового збору в усіх інстанціях.

- Реклама -