Імуносупресанти призначаються вперше

Якщо імуносупресанти призначаються вперше (після трансплантації)

Після пересадки органів – під час перебування у стаціонарі – імуносупресантами пацієнта забезпечує лікувальний заклад, де проведено трансплантацію. Трансплант-координатор, на основі призначень трансплантолога, створює в електронній системі охорони здоров’я план лікування та перший рецепт. Разом з рецептом при виписці пацієнт отримує направлення на планове обстеження через три місяці, щоб визначити необхідність відкоригувати план лікування.

Якщо після трансплантації минуло 3 місяці

Через три місяці після трансплантації пацієнт проходить планове обстеження за направленням, під час після виписки. Всі необхідні обстеження безоплатні для пацієнта і покриваються Програмою медичних гарантій.

Трансплант-координатор на основі показників аналізів, визначає потребу в зміні курсу лікування або виписує новий рецепт за діючим планом лікування. Для підбору нового курсу лікування пацієнта направляють в стаціонар.

Якщо пацієнт вже має підібрану терапію (через 6-12 місяців після трансплантації)

Пацієнт має звернутися до транслант-координатора з випискою або призначенням лікарських засобів. На підставі виписки зі стаціонару або плану лікування координатор повторно призначить ліки за програмою реімбурсації та випише електронний рецепт. Лікарський засіб, дозування та курс лікування встановлюється на основі первинного призначення в плані лікування.

- Реклама -