Мобілізація: відповідаємо на поширені запитання

Уточнення військово-облікових даних: куди і які відомості подавати

Отримавши повістку для уточнення облікових даних, військовозобов’язаний подає інформацію в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) про зміну сімейного стану, зміни місця роботи чи навчання, місця проживання тощо.
Вручили повістку про мобілізацію: подальші дії

Мобілізація – це військова служба за призовом, тому ТЦК та СП видає мобілізаційне розпорядження – повістку, яка вручається військовозобов’язаному після проходження військово-лікарської комісії (далі – ВЛК), якщо його визнали придатним до військової служби та його спеціальність відповідає запитам комплектування військових частин.

У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитись у відповідний призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

За неявку до ТЦК та СП без поважних причин військовозобов’язаний може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Не погоджуєтеся з висновком ВЛК: куди оскаржити

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України рішення ВЛК може переглядатися:

-самою ВЛК (повторний або контрольний медичний огляд);
-ВЛК ТЦК та СП областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) ТЦК та СП, крім постанов, які згідно з цим Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК);
-ВЛК регіону;
-постанови ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК або в судовому порядку;
-постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Підстави для оскарження висновку ВЛК

Для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави, наприклад, непомічена хвороба, помилка ВЛК. До таких підстав належать:

-наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;
-обраний не той ступінь порушення функцій організму внаслідок хвороби (відповідно до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад);
-ВЛК не індивідуалізувало (не відрізнило) таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Якщо процедура оскарження постанови ВЛК планується до ЦВЛК, то до заяви про перегляд такої постанови потрібно додати всі документи, видані ВЛК. У заяві потрібно чітко обґрунтовувати підстави, на які посилається заявник, та вказати причини перегляду рішення (попередні висновки комісії, документи, на підставі яких особу визнано непридатною до військової служби).

Як скористатися відстрочкою від мобілізації

Підстави відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації містяться в статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До категорій осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, зокрема, належать:

-заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
-визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
-жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
-зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
-які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

- Реклама -