Що таке «статус закордонного українця»?

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

Наявність статусу закордонного українця надає такі переваги:
можливість здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету України в межах установлених квот на навчання;
право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років (для громадян держав, з якими Україна має візовий режим);
можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном – закордонній дипломатичній установі України.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про закордонних українців» до заяви про надання статусу закордонного українця додаються:
паспортний документ або документ, що його замінює;
копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);
дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;
квитанція про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням і видачею посвідчення.

Відповідно до чинного законодавства, а саме до статті 9 Закону України «Про закордонних Українців», вступ закордонних українців до вищих навчальних закладів України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється:
1 у межах квот, встановлених для вступу закордонних українців на навчання до ВНЗ України системи МОН (до інших ВНЗ (окрім медичних) за погодженням з міністерствами, у системі управління яких знаходяться такі ВНЗ);
2 зарахування на навчання в межах квот для закордонних українців здійснюється за результатами співбесіди з предметів, визначених правилами прийом до вищого навчального закладу;
3 відповідно до міжнародного договору про співробітництво у галузі освіти з країною, громадянином якої є закордонний українець. Відбір закордонних українців на навчання до ВНЗ України здійснює профільне міністерство країни постійного проживання закордонного українця;
4 зарахування на навчання здійснюється на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

- Реклама -