Чи можна оскаржити заповіт?

Визнати заповіт недійсним можливо лише через суд, подавши відповідну позовну заяву до районного суду. Право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.
Хто може оспорити заповіт?
Позивачами у досліджуваної категорії спорів є спадкоємці за законом, які усунені від спадкування змістом заповіту і які закликатимуться до спадкування у разі визнання його недійсним. Відповідачами виступають спадкоємці, на користь яких складено заповіт.У яких випадках можна оскаржити заповіт?

Заповіт є недійсним в разі:
-Складання заповіту особою, яка не мала на це права, тобто недієздатною особою.
-Складання заповіту з порушенням вимог щодо його оформлення та посвідчення.
-При складанні заповіту волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.
Якими доказами встановлюють недійсність заповіту?
Часто доказом у цій категорії справ, для встановлення психічного стану спадкодавця на момент підписання заповіту, який би давав підстави вважати, що особа не розуміла значення своїх дій та не могла керувати ними на момент складання заповіту, буде висновок посмертної судово-психіатричної експертизи, яку призначає суд за клопотанням однієї із сторін – учасників процесу. В окремих випадках судом також призначається почеркознавча експертиза.Строк оскарження заповіту
До вимог про визнання заповіту недійсним застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у 3 роки.

- Реклама -