СПОСОБИ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОШКОДЖЕННЕ ТА ЗНИЩЕННЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

Інформаційне повідомлення може бути подане:
Самостійно особою
-засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
-з використанням мобільного додатка «Дія» у разі наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для цього необхідно:
-встановити мобільний додаток «Дія» на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
-заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу «Дія».

Особа автоматично отримує повідомлення засобами Порталу «Дія» про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення.
Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

Обравши цей спосіб, необхідно звернутися до адміністратора ЦНАП або нотаріуса, який у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:
-встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);
-заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу «Дія»;
-роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

Подання інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи.

Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі «Дія».

- Реклама -