УЧИТЕЛЯМ РАДЯТЬ ПЕРЕВІРИТИ ГОТОВНІСТЬ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ

МОН радить вчителям напочатку навчального року з’ясувати навченість та готовність учнів до засвоєння нового змісту. Діагностування має бути проведене через призупинення навчання та перехід на дистанційну форму наприкінці минулого навчального року.

Завдання, що можуть бути використані для діагностики:
-завдання на упізнавання навчального змісту, його відтворення по пам’яті чи за наданим зразком;
-завдання на застосування знань або способів дій у типових ситуаціях;
-завдання на відтворення відомого шляху міркування або застосування засвоєного способу дії у ситуації, яка дещо відрізняється від типової;
-завдання на творче застосування навчального досвіду в ситуаціях, наближених до життєвого контексту.

 Результати діагностування можуть бути використані для коригування календарно-тематичного плану вивчення предмета.

- Реклама -